අපගේ වෙබ් අඩවි වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

පුවත්

 • පීඩන තාප ස්ථාය - නිවැරදි නිමැවුමේ වැදගත්කම

  පීඩන තාප ස්ථාය - නිවැරදි නිමැවුමේ වැදගත්කම

  පීඩන තාප ස්ථාය බොහෝ කාර්මික සහ වාණිජ යෙදුම්වල අත්‍යවශ්‍ය සංරචක වේ.මෙම උපකරණ පීඩනය යටතේ ක්රියාත්මක වන පද්ධතිවල උෂ්ණත්ව වෙනස්කම් හඳුනා ගැනීමට සහ මැනීමට භාවිතා කරයි.පීඩන වෙනස්කම් වලට ප්රතිචාර දැක්වීමෙන් ඔවුන් ක්රියා කරයි, එය පද්ධතියේ උෂ්ණත්වයට බලපායි.මෙය...
  තවත් කියවන්න
 • පීඩන තාප ස්ථාය තේරුම් ගැනීම: ඒවා ක්‍රියා කරන ආකාරය සහ ඒවායේ යෙදුම්

  පීඩන තාප ස්ථාය තේරුම් ගැනීම: ඒවා ක්‍රියා කරන ආකාරය සහ ඒවායේ යෙදුම්

  පීඩන තාප ස්ථාය යනු විවිධ කාර්මික ක්‍රියාවලීන්හි උෂ්ණත්වය පාලනය කිරීමට භාවිතා කරන යාන්ත්‍රික උපාංග වේ.HVAC පද්ධති, ශීතකරණ පද්ධති සහ කාර්මික බොයිලේරු වැනි නිශ්චිත උෂ්ණත්ව පාලනය ඉතා වැදගත් වන යෙදුම්වල ඒවා බහුලව භාවිතා වේ.පීඩන තාප ස්ථාය වෙනස් වේ ...
  තවත් කියවන්න
 • නවීන කාර්මික ක්‍රියාවලීන්හි පීඩන තාප ස්ථායවල වැදගත්කම

  නවීන කාර්මික ක්‍රියාවලීන්හි පීඩන තාප ස්ථායවල වැදගත්කම

  වර්තමාන ලෝකයේ පීඩන තාප ස්ථාය කාර්මික යෙදුම්වල අත්‍යවශ්‍ය උපකරණ බවට පත්ව ඇත.කාර්මික පද්ධති ආරක්ෂිත සීමාවන් තුළ ක්‍රියාත්මක වන බව සහතික කිරීම සඳහා උෂ්ණත්වය සහ පීඩන මට්ටම් නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් මෙම තාප ස්ථාය ක්‍රියා කරයි.තාප ස්ථාය විවිධ යෙදුම්වල භාවිතා වේ එවැනි ...
  තවත් කියවන්න